Badania psychologiczne kierowców – jak to wygląda?

auto

Badania psychologiczne nie są konieczne przy każdego rodzaju kandydatach do posiadania prawa jazdy, ale wymagane są przed otrzymaniem prawa jazdy kategorii C, C+ oraz E. Ponadto już po zdanym egzaminie, badania psychologiczne muszą być powtarzane co pięć lat. Jednocześnie badania psychologiczne dotyczą nie tylko tych kategorii i w odniesieniu do kierowców zawodowych, ale również są do nich zobowiązani kierowcy po utracie prawa jazdy w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczeń drogowych. Jak wyglądają takie badania i ile trwają?

Badanie psychologiczne kierowców – po kolei

Badanie psychologiczne kierowcy przeprowadzane jest w pracowni psychologicznej, na które się trzeba umówić. Jak w większości działań medycznych badanie rozpoczyna się od wywiadu psychologicznego, chociaż w zastosowaniu często bywa ono poprzedzone prośbą o wypełnienie ankiety albo kwestionariusza osobowości. Etap kolejny polega na ocenie sprawności intelektualnej badanego kierowcy oraz jego procesów poznawczych. Do tego celu stosowane są specjalistyczne narzędzia. Po sprawdzeniu dodatkowo koordynacji wzrokowo-ruchowej specjalista oblicza wynik i wydaje orzeczenie.

Podczas badań psychologicznych kierowców stosowane są:
• formularz, ankieta lub kwestionariusz;
• miernik czasu reakcji (MRK);
• testy psychologiczne, w tym osobowość, styl radzenia sobie w sytuacjach stresowych, iloraz inteligencji (IQ);
• aparat krzyżowy;
• aparat Piórkowskiego.

Tutaj warto zaznaczyć, że do sprawności psychicznej kierowcy wliczana jest również wiedza z zakresu znajomości przepisów o ruchu drogowym, a także sytuacji drogowych mających wpływ na zachowania kierowcy podczas jazdy. Sprawdzane są umiejętność i motywacja, predyspozycje do prowadzenia pojazdów i wprawa. Są to czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Czas trwania oraz częstotliwość badania psychologicznego kierowców

Czas trwania badania psychologicznego kierowcy zależy głównie od osoby badanej. Kierowca w dobrej kondycji psychofizycznej spędzi na nim ok. godziny, ale może być dłuższy, gdy jego przyczyną jest np. utrata prawa jazdy.

Zawodowi kierowcy ciężarówek TIR, autobusów, pojazdów uprzywilejowanych i służbowych, ale też taksówkarze, a także instruktorzy oraz egzaminatorzy, oraz kandydaci na wymienionych zobowiązani są do wykonywania badania psychologicznego raz na 60 miesięcy (5 lat). Po ukończeniu 60-roku życia okres ten ulega skróceniu i trzeba przeprowadzać badania raz na 30 miesięcy, czyli raz na 2,5 roku.

W jaki sposób wybrać odpowiednią szkołę jazdy?

W jaki sposób wybrać odpowiednią szkołę jazdy?

Prawo jazdy jest czymś, o czym niemalże każda młoda osoba, tuż po skończeniu 18. roku życia marzy. We współczesnym świecie każdy młody człowiek chciałby mieć swój własny samochód, jednak, aby móc z tego środka transportu legalnie korzystać, potrzebne jest prawo jazdy....

Kto może postarać się o kredyt samochodowy?

Kto może postarać się o kredyt samochodowy?

Nie istnieją takie produkty bankowe, które przysługiwałyby absolutnie wszystkim. Oczywiście niektóre z nich będą bardziej uniwersalne od pozostałych, jednakże nie zmienia to faktu, że aby z nich skorzystać, należy spełniać określone, wskazane przez bank warunki. One...

Różne kredyty samochodowe – co jest do wyboru?

Różne kredyty samochodowe – co jest do wyboru?

Tak jak środowisko kredytowe dzieli się na wiele podgrup, tak i każdy z poszczególnych występujących w nim kredytów ma swoje konkretne odmiany. Kredyty samochodowe również doczekały się swoich specyficznych wariantów. A dzięki temu, że mogą wyglądać w odmienny sposób,...