Ubezpieczenie AC w leasingu obowiązkowym zabezpieczeniem floty aut

ubezpieczenie

Tworzenie firmowej floty pojazdów poprzez leasing jest bodaj najpopularniejszą metodą dla tego rodzaju form rozwoju przedsiębiorstwa. Jednocześnie firmowe auta muszą na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zostać ubezpieczone i leży to nie tylko w interesie dysponenta flotą samochodów, ale i udostępniającego pojazdy do użytku, czyli leasingodawcy. Biorący auto w leasing także prywatnie jest zobowiązany do wykupienia nie tylko obowiązkowego dla wszystkich pojazdów OC, ale i AC, czyli Autocasco.

Dlaczego wykupienie AC jest zasadne?

Obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia Autocasco nie jest specjalnie lubiane przez kierowców korzystających z pojazdów w leasingu. Nie może to oczywiście dziwić, ponieważ koszty leasingu wzrastają, a jednocześnie nabycie Autocasco[/b jest uzasadnione troską zarówno o interesy leasingodawcy, jak i użytkownika pojazdu. Dodatkowe ubezpieczenie wzmacnia ochronę pojazdu na wypadek jego utraty, a użytkownik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne szkody. Ubezpieczenie AC chroni przed sytuacjami, w przypadku których zaistnienia ubezpieczenie OC jest niewystarczające. Są to m.in. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, ale i samego użytkownika, pożar, zalanie, czy wreszcie kradzież.

Autocasco nie jest jednolite

Zakres ubezpieczenia AC może być różnorodny, a zasada jest bardzo prosta – większy zakres ochrony więcej kosztuje.

Firmy leasingowe preferują oczywiście jak najszerszy zakres ubezpieczenia AC, a biorący auto w leasing jest zobowiązany do wykupu takiego pakietu. Plusem takich sytuacji jest fakt, że firmy leasingowe mają najczęściej dobrze wynegocjowane warunki z ubezpieczycielami, co przekłada się na niższe ceny przy wysokim obszarze ubezpieczenia. Jednocześnie nie jest konieczne przyjmowanie oferty ubezpieczyciela proponowanego przez firmę leasingową. W wypadku znalezienia tańszej oferty, ale obejmującej zakładany zakres ubezpieczenia można skorzystać z oferty korzystniejszej finansowo za zgodą leasingodawcy.

AC w leasingu – złe i dobre strony

Niewątpliwą zaletą wykupienia AC jest komfort przy korzystaniu z pojazdu. Pakiet ubezpieczeniowy AC zapewnia zabezpieczenie w wypadku nieszczęść na drodze, a nawet we własnym garażu. Dodatkowo przez pierwsze sześć do dwunastu miesięcy użytkowania auto nie traci na wartości, ale są również wady.

Główną wadą jest niezaliczanie dotychczasowej historii kierowcy, co dla jeżdżących zgodnie z przepisami jest dość dołujące. Także w odniesieniu do wysokości składki problemem staje się jej wzrost po pierwszym roku użytkowania auta. Dlatego bardzo ważne jest branie pod uwagę wszystkich kosztów leasingu oraz wybór firmy leasingowej, której pracownicy oferują profesjonalną obsługę wszystkich aspektów leasingu, także jego ubezpieczenia.

Badania psychologiczne kierowców – jak to wygląda?

Badania psychologiczne kierowców – jak to wygląda?

Badania psychologiczne nie są konieczne przy każdego rodzaju kandydatach do posiadania prawa jazdy, ale wymagane są przed otrzymaniem prawa jazdy kategorii C, C+ oraz E. Ponadto już po zdanym egzaminie, badania psychologiczne muszą być powtarzane co pięć lat....

Kto może postarać się o kredyt samochodowy?

Kto może postarać się o kredyt samochodowy?

Nie istnieją takie produkty bankowe, które przysługiwałyby absolutnie wszystkim. Oczywiście niektóre z nich będą bardziej uniwersalne od pozostałych, jednakże nie zmienia to faktu, że aby z nich skorzystać, należy spełniać określone, wskazane przez bank warunki. One...

Różne kredyty samochodowe – co jest do wyboru?

Różne kredyty samochodowe – co jest do wyboru?

Tak jak środowisko kredytowe dzieli się na wiele podgrup, tak i każdy z poszczególnych występujących w nim kredytów ma swoje konkretne odmiany. Kredyty samochodowe również doczekały się swoich specyficznych wariantów. A dzięki temu, że mogą wyglądać w odmienny sposób,...